AKUSTİK / MİMARİ AKUSTİK PROJE HİZMETİ - Akustik Proje-1

  • Akustik Proje-1

AKUSTİK / MİMARİ AKUSTİK PROJE HİZMETİ

 

Mekanlarda konforun sağlanmasında Akustik Tasarım önemli yer edinmektedir.

Tüm mekanlarda, Akustik ve Gürültü problemlerine karşı çözümler sunmaktayız. Konut, Sağlık Yapıları, Eğitim/Konferans Yapıları, Eğlence Sektörü, Endüstriyel tesisler gibi sektörel çözümleri farklı olan Akustik/Gürültü problemleri ile Yaşam Alanı, Mekanik Hacim, Sessiz Oda gibi farklı detaylara sahip hacimlerin Akustik/Gürültü problemlerini çözüyoruz.

 

Firmamız; “D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikası”na sahip yetkili kuruluştur.

 

İnnov Yapı Yalıtım Teknolojileri olarak sertifikalı Akustik Uzmanı kadromuz ile;

Akustik Projelendirme

Akustik Raporlama

Akustik Performans Belgesi hazırlamaktayız.

 

31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında; akustik proje gerektirmeyen ruhsata tabi tüm yapılarda Akustik Rapor, Bodrum katı ve çatı arası hariç 7’den fazla katlı konutlar ile Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut ve konut dışı yapılarda ise Akustik Proje zorunluluğu getirilmiştir.

 

Yönetmelikteki tüm gereklilikleri karşılayacak Akustik Rapor ve Akustik Proje hizmetini karşılamaktayız. Ürettiğimiz detaylar Çözüm, Performans ve Fiyat odaklıdır. Müşteri isteği doğrultusunda uygulama süpervizörlüğü ve uygunluk ölçümleri yaparak Akustik Performans Belgesi düzenlemekteyiz. Uzman ekibimiz tarafından yapınızın projesi incelenerek uygun ses yalıtımı ve akustik değerleri sağlayacak şekilde bina inşasında kullanılacak olan malzemeler ve uygulamaları projelendirilmektedir.

 

•             Akustik Proje: Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

 

•             Akustik Rapor: Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

 

•             Hacim Akustiği: Kütüphaneler, performans salonları ve çok amaçlı salonlar gibi mekanların optimum akustik konfora ulaşması için gerekli hesaplamaların yapılması ve mekandaki reverberasyon süresinin kontrol altına alınması adına yapılan çalışmadır.

 

•             Gürültü Denetimi: Mahaller arasındaki gürültü geçişlerini kontrol altına almak amacıyla yapılan, detay çözümlerinin ve kapsamlı kesit önerilerinin yer aldığı çalışmadır.

 

 

Binaları iç ve dış gürültülerin etkilerinden koruyacak duvar, zemin, tavan, çatı ve dış cephe katmanlarını tanımlıyoruz. Ses kalitesini etkileyebilecek tüm iç yüzey elemanlarının seçimlerini ve özelliklerini, uluslararası konfor standartlarını karşılayacak seviyede belirliyoruz. Katmanları, malzeme ve imalat şekillerini gösteren detay çizimlerini hazırlıyor, elde edilecek yalıtım değerlerini hesaplarıyla raporluyoruz.

Katlar ve duvarlar arası ses geçişini sınırlandırmak; Asansör, makina dairesi, klima santralleri, jeneratörler ve kazan daireleri gibi bina teçhizat ve tesisatlarının gürültüsünü önlemek; Binayı, trafik, makina, yağış ve benzeri çevresel gürültü kaynaklarından koruyan çözümler geliştirmek, bina akustiği kapsamında verdiğimiz proje hizmetleridir.